Menu Đóng

PHÂN LOẠI TÌNH TRẠNG - BỆNH LÝ THEO BỘ PHẬN

PHÂN LOẠI TÌNH TRẠNG - BỆNH LÝ THEO BỘ PHẬN

CÁC TRIỆU CHỨNG THƯỜNG GẶP

CÁC TRIỆU CHỨNG THƯỜNG GẶP

TIN TỨC BỆNH TIM MẠCH

TIN TỨC BỆNH TIM MẠCH

Những quan niệm sai lầm về Cholesterol

Những quan niệm sai lầm về Cholesterol

Cholesterol là thành phần thiết yếu của màng tế bào động vật; như vậy, nó được tổng hợp bởi tất cả các tế bào động vật. Cho dù nó có tên xấu như

Tuần hoàn bàng hệ

Tuần hoàn bàng hệ

Tuần hoàn bàng hệ là cách cơ thể hoạt động để giải quyết tình trạng tắc nghẽn lưu lượng máu. Nó là một mạng lưới các mạch máu dự phòng có

Block tim là gì?

Block tim là gì?

Block tim, bó AV, hoặc block nhánh ảnh hưởng đến hệ thống điện của tim. Nó khác với bệnh mạch vành, ảnh hưởng đến các mạch máu của tim. Trong

hep-van-dong-mach-chu

Hẹp van động mạch chủ

Hẹp van động mạch chủ là gì? Hẹp van động mạch chủ xảy ra khi van động mạch chủ thu hẹp và không mở như bình thường. Điều này hạn chế

Những quan niệm sai lầm về Cholesterol

Những quan niệm sai lầm về Cholesterol

Cholesterol là thành phần thiết yếu của màng tế bào động vật; như vậy, nó được tổng hợp bởi tất cả các tế bào động vật. Cho dù nó có tên xấu như

Tuần hoàn bàng hệ

Tuần hoàn bàng hệ

Tuần hoàn bàng hệ là cách cơ thể hoạt động để giải quyết tình trạng tắc nghẽn lưu lượng máu. Nó là một mạng lưới các mạch máu dự phòng có

Block tim là gì?

Block tim là gì?

Block tim, bó AV, hoặc block nhánh ảnh hưởng đến hệ thống điện của tim. Nó khác với bệnh mạch vành, ảnh hưởng đến các mạch máu của tim. Trong

hep-van-dong-mach-chu

Hẹp van động mạch chủ

Hẹp van động mạch chủ là gì? Hẹp van động mạch chủ xảy ra khi van động mạch chủ thu hẹp và không mở như bình thường. Điều này hạn chế