Chính sách Quảng cáo & Tài trợ

Viết bởi Lang Nguyên Media Team. Tháng 6 năm 2022.

Sứ mệnh của Lang Nguyên Media là trở thành đồng minh đáng tin cậy nhất của bạn trong việc theo đuổi sức khỏe và hạnh phúc của bạn. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn nội dung có thẩm quyền, dễ tiếp cận và có thể hành động, truyền cảm hứng và hướng dẫn bạn đạt được kết quả sức khỏe tốt nhất có thể cho bạn và gia đình bạn. Nội dung và trải nghiệm do Lang NguyênMedia sản xuất được tạo ra theo nguyên tắc biên tập và y tế nghiêm ngặt để đảm bảo tính chính xác, đơn vị tiền tệ và sự rõ ràng. Lang Nguyên Media được tài trợ thông qua việc bán quảng cáo xuất hiện trên các sản phẩm của mình, bao gồm các trang web, ứng dụng, phương tiện truyền thông xã hội và các ấn phẩm của đối tác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi hoàn toàn không linh hoạt về quyền tự chủ biên tập của mình. Ngoài thông tin đầu vào về các lĩnh vực chủ đề rộng, chúng tôi không cho phép các nhà tài trợ ảnh hưởng đến nội dung biên tập của Lang Nguyên Media. Trong vài trường hợp, Lang Nguyên Media có thể cung cấp nội dung đồng sáng tạo hoặc nội dung có thương hiệu với sự hợp tác của các nhà tài trợ của chúng tôi và / hoặc trình bày nội dung do các nhà tài trợ của chúng tôi tạo ra. Nội dung này luôn được dán nhãn rõ ràng và được trình bày chi tiết trong phần 5 và 6 bên dưới.

Nếu bạn muốn quảng cáo với Lang Nguyên Media, hãy liên hệ với chúng tôi tại đây . Đây là những nguyên tắc cụ thể mà chúng tôi tuân theo về các loại quảng cáo mà chúng tôi chấp nhận: 

1. Chúng tôi xem xét các quảng cáo.

Chúng tôi có toàn quyền quyết định các loại quảng cáo sẽ được chấp nhận và hiển thị trên các thuộc tính của Lang Nguyên Media. Chúng tôi có quyền từ chối, hủy bỏ hoặc loại bỏ bất kỳ quảng cáo nào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nhanh chóng cho nhà quảng cáo khi bị từ chối, hủy hoặc xóa bất kỳ quảng cáo nào, cùng với lời giải thích. Chúng tôi cũng có quyền xác định vị trí thích hợp của quảng cáo trên các sản phẩm của Lang Nguyên Media.

2. Chúng tôi không xác nhận bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo nào.

Mặc dù các sản phẩm có thể xuất hiện trên trang web của chúng tôi dưới dạng quảng cáo, trong mọi trường hợp, việc chúng tôi chấp nhận bất kỳ quảng cáo nào cũng không được coi là sự chứng thực đối với (các) sản phẩm và / hoặc (các) dịch vụ được quảng cáo, hoặc đối với công ty sản xuất, phân phối, hoặc quảng bá (các) sản phẩm hoặc (các) dịch vụ này. Trong một số trường hợp, nhóm biên tập của Lang Nguyên Media có thể xếp hạng hoặc xếp hạng các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định. Các xếp hạng hoặc thứ hạng này chỉ được xác định bởi (các) nhóm biên tập mà không liên quan đến bất kỳ mối quan hệ tài chính hoặc quảng cáo nào có thể tồn tại với các công ty cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

3. Chúng tôi sẽ không chấp nhận một số loại quảng cáo.

Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ quảng cáo nào thực tế không chính xác và / hoặc, theo quan điểm của chúng tôi, có chất lượng kém. Quảng cáo dược phẩm chỉ được chấp nhận đối với (các) chỉ định đã được phê duyệt do Bộ Y tế xác định. Sản phẩm được quảng cáo phải có mặt trên thị trường và sẵn có. Lang Nguyên Media sẽ không cho phép vào bất kỳ lúc nào, việc đặt bất kỳ quảng cáo nào cho các sản phẩm hoặc dịch vụ có hại, bất hợp pháp hoặc có thể bị phản đối. Quảng cáo không được chứa tài liệu gian lận, lừa đảo hoặc xúc phạm, bao gồm tài liệu xuyên tạc, chế giễu hoặc tấn công một cá nhân hoặc nhóm trên cơ sở tuổi tác, màu da, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc khuyết tật. Quảng cáo không được chứa thông tin phỉ báng, bôi nhọ, vu khống hoặc đe dọa. Quảng cáo không được liên quan đến rượu, súng cầm tay, đạn dược, pháo hoa, cờ bạc, nội dung khiêu dâm, thuốc lá, các chiến dịch chính trị hoặc mô phỏng tin tức hoặc trường hợp khẩn cấp. Tất cả các quảng cáo phải xác định rõ ràng nhà quảng cáo. Bất kỳ quảng cáo nào có thể được hiểu sai thành nội dung biên tập sẽ được dán nhãn rõ ràng là quảng cáo.

4. Chúng tôi phân biệt rõ ràng quảng cáo với nội dung biên tập.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi duy trì sự tách biệt rõ ràng giữa quảng cáo và nội dung biên tập. Tất cả các quảng cáo trên các thuộc tính của Lang Nguyên Media đều được xác định rõ ràng và rõ ràng như vậy. Nhấp vào một quảng cáo sẽ đưa người dùng đến trang web của nhà quảng cáo hoặc đến trung tâm tài nguyên của nhà tài trợ được lưu trữ trên sản phẩm của Lang Nguyên Media. Các trung tâm tài nguyên được tài trợ được dán nhãn như vậy, với tên của tổ chức tài trợ được hiển thị.

5. Chúng tôi phân biệt rõ ràng giữa nội dung được tài trợ và không được tài trợ.

Lang Nguyên Media tìm kiếm sự tài trợ từ các tổ chức nghiên cứu, nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ khác đáng tin cậy và đáng tin cậy. Tính năng tài trợ mang lại lợi ích tài chính cho Lang Nguyên Media, nhưng cũng mang lại lợi ích cho người dùng của chúng tôi bằng cách cung cấp thông tin hiện tại về các dịch vụ y tế, thuốc và phương pháp điều trị. Nội dung biên tập do nhà quảng cáo tài trợ phải tuân theo chính sách biên tập của chúng tôi và được xem xét bởi đội ngũ biên tập viên và các vấn đề y tế của chúng tôi. Khi nội dung (nội dung được tài trợ, nội dung đồng sáng tạo hoặc nội dung có thương hiệu) được cung cấp hoặc chịu ảnh hưởng của một nhà tài trợ được nêu tên, chúng tôi thực hiện các bước có ý nghĩa để đảm bảo người dùng của chúng tôi sẽ không nhầm lẫn nội dung được tài trợ đó với nội dung biên tập ban đầu của Lang Nguyên Media. Quảng cáo gốc đề cập đến các liên kết hoặc quảng cáo trong một phần nội dung liên kết đến nội dung khác. Lang Nguyên Media có thể đưa ra các thông điệp quảng cáo,

6. Chương trình liên kết (liên kết thương mại điện tử trong nội dung của Lang Nguyên Media)

Là một phần của quá trình tạo bài viết , các biên tập viên về sức khỏe và sức khỏe của chúng tôi sẽ bao gồm các liên kết đến các sản phẩm liên quan mà họ cảm thấy có thể hữu ích cho độc giả của chúng tôi. Mặc dù tất cả các sản phẩm được chọn độc lập, chúng tôi muốn bạn biết rằng Lang Nguyên Media có thể nhận được khoản thanh toán nếu bạn mua hàng tại trang web của nhà bán lẻ trong vòng 24 giờ kể từ khi nhấp vào một trong các liên kết mà chúng tôi cung cấp.

7. Chúng tôi phân biệt rõ ràng nội dung là một phần của chương trình Đối tác.

Đôi khi Lang Nguyên Media sẽ làm việc với các sản phẩm, dịch vụ hoặc tổ chức phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi. Lang Nguyên Media đánh giá chất lượng các sản phẩm, dịch vụ hoặc tổ chức này và chỉ trình bày những gì họ cảm thấy có giá trị và vì lợi ích tốt nhất cho người dùng của chúng tôi. Lang Nguyên Media không xem xét nội dung về mặt y tế và không chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ được mô tả trên các trang này. Bất kỳ nội dung đối tác nào thuộc loại này sẽ được gắn nhãn bằng ngôn ngữ cho thấy nội dung đó không trải qua quy trình biên tập tiêu chuẩn của chúng tôi và tuân theo các nguyên tắc Chính sách về Quảng cáo và Tài trợ này. Trong các trường hợp Lang Nguyên Media nhận được khoản thanh toán khi người dùng mua hoặc đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ, trang cũng có thể bao gồm ngôn ngữ sau: “Healthline và các đối tác của chúng tôi có thể nhận được một phần doanh thu nếu bạn mua hàng bằng liên kết ở trên.” Các trang đối tác cũng có thể bao gồm liên kết “đây là gì” đưa người dùng đến trang giải thích bản chất của quan hệ đối tác.