Menu Đóng
Khát vọng là gì?

Khát vọng là gì?

Khát vọng là ước mơ, hy vọng hoặc hoài bão để đạt được mục tiêu cuộc sống. 

Trong khi thuật ngữ này thường được sử dụng đồng nghĩa với các mục

Vitamin tan trong dầu là gì?

Vitamin tan trong dầu là gì?

Vitamin tan trong dầu là vitamin A, D, E và K. Chúng có trong thực phẩm chứa chất béo. Cơ thể hấp thụ các vitamin này giống như chất béo trong