Vai trò của Protein đối với cơ thể

Protein là gì và chúng làm gì?

Protein là gì và chúng làm gì?

Protein là những phân tử lớn, phức tạp, đóng nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể. Chúng thực hiện hầu hết các công việc trong tế bào và cần thiết cho cấu trúc, chức năng và sự điều chỉnh của các mô và cơ quan trong cơ thể.

Protein được tạo thành từ hàng trăm hoặc hàng nghìn đơn vị nhỏ hơn được gọi là axit amin, chúng được gắn với nhau thành chuỗi dài. Có 20 loại axit amin khác nhau được kết hợp để tạo ra một loại protein. Trình tự của các axit amin quyết định cấu trúc 3 chiều độc đáo của mỗi protein và chức năng cụ thể của nó. Các axit amin được mã hóa bởi sự kết hợp của ba khối cấu tạo DNA (nucleotide), được xác định bởi trình tự của các gen.

Protein là gì và chúng làm gì?

Protein được mô tả theo một loạt các chức năng của chúng trong cơ thể, được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái:

Ví dụ về chức năng của protein
Hàm số Sự mô tả Thí dụ
Kháng thể Các kháng thể liên kết với các phần tử lạ cụ thể, chẳng hạn như vi rút và vi khuẩn, để giúp bảo vệ cơ thể. Immunoglobulin G (IgG)
Enzyme Enzyme thực hiện gần như tất cả hàng nghìn phản ứng hóa học diễn ra trong tế bào. Chúng cũng hỗ trợ việc hình thành các phân tử mới bằng cách đọc thông tin di truyền được lưu trữ trong DNA. Phenylalanin hydroxylase
Tin nhắn Các protein sứ giả, chẳng hạn như một số loại hormone, truyền tín hiệu để điều phối các quá trình sinh học giữa các tế bào, mô và cơ quan khác nhau. Hocmon tăng trưởng
Thành phần cấu trúc Những protein này cung cấp cấu trúc và hỗ trợ cho các tế bào. Ở quy mô lớn hơn, chúng cũng cho phép cơ thể di chuyển. Actin
Vận chuyển / lưu trữ Các protein này liên kết và mang các nguyên tử và phân tử nhỏ trong tế bào và khắp cơ thể. Ferritin

Tham khảo: What are proteins and what do they do?

Bỏ phiếu