Cảm xúc hình thành như thế nào?

Cảm xúc là những trải nghiệm chủ quan của con người liên quan đến những thay đổi về thể chất và tinh thần. Cảm xúc có thể được tích cực hoặc tiêu cực, và chúng có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi và cách chúng ta tương tác với thế giới xung quanh.

Trầm cảm có bao nhiêu giai đoạn?

Trầm cảm là một rối loạn tâm thần phổ biến, ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận, suy nghĩ và hành động. Nó có thể gây ra cảm giác buồn [...]

Tại sao chúng ta cảm thấy căng thẳng & Cách để đối mặt với chúng

Căng thẳng là trạng thái cảm xúc và tâm lý mà chúng ta có thể cảm nhận khi đối mặt với các áp lực, thách thức, hoặc tình huống khó [...]

Nhận thức hình thành như thế nào?

Nhận thức hay ý thức là một quá trình phức tạp, bao gồm nhiều thành phần khác nhau, từ các cơ chế sinh học cơ bản đến các quá trình tâm lý và xã hội. Nhận thức là một quá trình phức tạp, bao gồm nhiều thành phần khác nhau. Quá trình hình thành nhận thức bắt đầu ngay từ khi còn là bào thai và tiếp tục diễn ra [...]

Trải nghiệm cận tử xảy ra như thế nào?

Trải nghiệm cận tử (Near-death experience - NDE) là một trải nghiệm tâm linh hoặc cảm xúc thường được mô tả bởi những người đã sống sót sau một sự kiện gần chết. Những trải nghiệm này thường bao gồm cảm giác tách rời khỏi cơ thể, cảm thấy bình an và hạnh phúc, và thậm chí gặp lại người thân đã khuất.