Menu Đóng
Thủ thuật Hartmann

Thủ thuật Hartmann

Thủ thuật Hartmann là một loại phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột kết và đôi khi cả trực tràng (phẫu thuật cắt bỏ ruột kết). Phần trực tràng còn lại

Tìm hiểu về phẫu thuật mắt LASIK

Tìm hiểu về phẫu thuật mắt LASIK

Phẫu thuật mắt LASIK là gì? LASIK , viết tắt của laser in-situ keratomileusis, là một phẫu thuật phổ biến có thể điều chỉnh thị lực ở những người bị cận thị hoặc viễn thị , hoặc