Menu Đóng
Phosphatidylcholine là gì và nó được sử dụng như thế nào?

Phosphatidylcholine là gì? Lưu ý khi sử dụng

Phosphatidylcholine (PC) là một phospholipid được gắn vào một hạt choline. Phospholipid chứa axit béo, glycerol và phốt pho. Phần phốt pho của chất phospholipid – lecithin – được tạo