Menu Đóng
Ketorolac

Ketorolac – Thuốc nhỏ mắt

Ketorolac là một loại thuốc chống viêm không steroid (NSAID) hoạt động bằng cách làm giảm các hormone gây viêm và đau trên cơ thể. Thuốc nhỏ mắt Ketorolac (cho mắt)