Menu Đóng
Acetylcysteine

Acetylcysteine – Thuốc giải độc

Acetylcysteine được sử dụng để giúp ngăn ngừa hoặc giảm bớt tổn thương gan do dùng một lượng lớn acetaminophen. Có nhiều loại thuốc chứa acetylcysteine ​​khác nhau và không