Menu Đóng
Thuốc kháng sinh

Thuốc kháng sinh

Thuốc kháng sinh là những loại thuốc mạnh và nói chung là an toàn. Chúng rất hữu ích trong việc chống lại bệnh tật, nhưng đôi khi thuốc kháng sinh thực