Menu Đóng
Mucinex

Mucinex – Thuốc long đờm

Mucinex (guaifenesin) là thuốc long đờm. Nó giúp làm dịu sự tắc nghẽn trong ngực và cổ họng của bạn, giúp bạn dễ dàng ho ra ngoài bằng miệng. Mucinex được

Incruse Ellipta

Incruse Ellipta – Thuốc điều trị COPD

Incruse Ellipta (umeclidinium) là một loại thuốc kháng cholinergic hoạt động bằng cách thư giãn các cơ trong đường thở để cải thiện hô hấp. Incruse Ellipta được sử dụng

Guaifenesin

Guaifenesin – Thuốc long đờm

Guaifenesin là thuốc long đờm giúp làm dịu sự tắc nghẽn trong ngực và cổ họng, giúp bạn dễ dàng ho ra ngoài bằng miệng. Guaifenesin được sử dụng để

albuterol

Albuterol – Thuốc giãn phế quản

Albuterol là thuốc giãn phế quản giúp thư giãn các cơ trong đường thở và tăng lưu lượng khí đến phổi. Hít Albuterol được sử dụng để điều trị hoặc