Menu Đóng
Loperamide

Loperamide- Thuốc điều trị tiêu chảy

Loperamide được sử dụng để điều trị tiêu chảy. Loperamide cũng được sử dụng để giảm lượng phân ở những người bị cắt hồi tràng (tái định tuyến ruột thông

Lomotil

Lomotil – Thuốc điều trị tiêu chảy

Atropine ảnh hưởng đến cơ thể theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như giảm co thắt ở bàng quang, dạ dày và ruột. Diphenoxylate là một loại thuốc trị tiêu