Menu Đóng
Thiamin hay vitamin B1 là gì?

Thiamin hay vitamin B1 có tác dụng gì?

Vitamin B1, thiamin, hoặc thiamine, cho phép cơ thể sử dụng carbohydrate làm năng lượng. Nó cần thiết cho quá trình chuyển hóa glucose, và nó đóng một vai trò

Vitamin B-1 (thiamine) có tác dụng gì?

Vitamin B-1 (Thiamine) có tác dụng gì?

Thiamine (vitamin B-1): Một trong những loại vitamin thiết yếu Thiamine là một chất dinh dưỡng thiết yếu mà tất cả các mô của cơ thể cần để hoạt động

Niacin (Vitamin B3)

Lợi ích sức khỏe của Niacin (Vitamin B3)

Có đủ niacin , hoặc vitamin B3 , trong cơ thể là điều quan trọng đối với sức khỏe tốt nói chung. Để điều trị, lượng niacin cao hơn cải thiện mức cholesterol .