Menu Đóng
Vitamin tan trong dầu là gì?

Vitamin tan trong dầu là gì?

Vitamin tan trong dầu là vitamin A, D, E và K. Chúng có trong thực phẩm chứa chất béo. Cơ thể hấp thụ các vitamin này giống như chất béo trong